Gabbro (Gabro)

Używane nazwy : Gabbro, Gabro

Nazwa skały pochodzi od włoskiego miasta Gabrro. Jest to skała głębinowa zasadowa najczęściej drobno lub średnio krystaliczna koloru prawie czarnego. Może mieć czasami zabarwienia zielonkawe. Budowa wewnętrzna jest jawnokrystaliczna, chaotyczną. Głównymi składnikami są pigioklazy i pirikseny.

Skład mineralny Gabbro:
 plagioklaz 15-83%
 piroksen, 12-40%
 peridot 0-15%
 kwarc 0-2%
 biotyt 0-3%
 Inne 0-14%
Parametry fizyko-mechaniczne Gabbro:
 Ciężar właściwy gabro – 2,90 g / cm³
 Wytrzymałość na ściskanie gabro – 240 – 260 MPa
 Wytrzymałość na zginanie gabro – 16 – 20 MPa
 Ścieralność gabro – 0,55 g / cm²
 Absorpcja wody gabro (nasiąkliwość) gabro – poniżej 0,16%
.∗   Mrozoodporność gabro – bardzo wysoka

W budownictwie znajduje zastosowanie jako materiał okładzinowy na elewacje. Z Gabbra produkowana jest bardzo efektowna kostka drogowa w kolorze brunatnym lub czarnym. Kruszywo uzyskane z Gabro jest często stosowane jako podbudowa dróg. Grysy Gabbrowe są używane w architekturze ogrodowej do wysypywania alejek oraz do budowy skalniaków.

Dystrybutor w Polsce: Ribra sk