Cardinal Grey

Granit Cardinal Grey posiada wyrazisty, głęboki, ciemnoszary kolor z przebłyskującymi jasnoszarymi łuskami kwarcu. Kamień ten należy do granitów średnio krystalicznych.

Skład mineralny granitu Cardinal Grey zawiera:

 Mikroklin: 15 – 30%
 Plagioklaz: 30 – 35%
 Kwarc: 23%
 Biotyt: 15 – 27%
 inne: 2 – 7%

Parametry fizyko-mechaniczne granitu Cardinal Grey:

 Ciężar właściwy granitu – 2,70 g/cm³
 Twardość granitu – 7 w skali Mosha – wysoka
 Wytrzymałość na ściskanie granitu – 130 MPa
 Wytrzymałość na zginanie granitu – 20 MPa
 Ścieralność granitu – 0,33 g / cm²
 Nasiąkliwość granitu – 0,27 %
.∗    Mrozoodporność granitu – bardzo wysoka

Granit Cardinal Grey należy do skał posiadających pierwszą klasę poziomu promieniowania (radioaktywności) – wynika z tego, że jest stuprocentowo bezpieczny dla zdrowia ludzi (może on być stosowany we wszystkich typach obiektów budowlanych bez jakichkolwiek obostrzeń). Wysoka mrozoodporność oraz bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne pozwalają na wszechstronne zastosowania tego granitu w budownictwie. Ciemno szary granit Cardinal Grey jest znakomitym materiałem na podłogi tarasów, elewacje budynków, schody zewnętrzne, parapety zewnętrzne, często jest stosowany na cokoły budynków. Na elementach wykonanych z tego granitu nie widać osadzającego się kurzu i brudu, dlatego chętnie jest wykorzystywany w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia. Podłogi wykonane z granitu Cardinal Grey są często łączone z jaśniejszymi płytkami innych granitów. Granitu ten wykorzystuje się na blaty kuchenne, obudowy kominków, parapety wewnętrzne, schody, balustrady. Granit Cardinal Grey używany jest do murków oporowych i fontann. Płytki chodnikowe i kostkę brukową wykonaną z tego szarego granitu możemy spotkać na wielu ulicach, placach oraz parkingach. Grysy z tego kamienia służą do utwardzania alejek i placów w ogrodach i parkach.

Dystrybutor w Polsce: Ribra sk