Rosa Raveno Extra

to elegancka odmiana czerwonego granitu pochodząca z Ukrainy. Na czerwono-brązowym tle widać liczne, czarno-szare cętki.

Ze względu na wysokie walory estetyczne najczęściej wykorzystywany jako kamień ozdobny, chociaż świetnie sprawdza się też w roli kamienia budowlanego.

Kamień ten posiada typowe dla granitu, świetne parametry użytkowe. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie na zewnątrz budynku: w formie kostki brukowej, krawężników czy kamiennych parapetów. Wewnątrz mieszkania szczególnie dobrze sprawdza się na blatach kuchennych i w innych, wymagających twardego i odpornego kamienia, miejscach. Znajduje zastosowanie również jako kamień nagrobkowy.

Parametry fizyko-mechaniczne granitu Rosa Raveno Extra:

 Ciężar właściwy granitu – 2,65 g/cm³
 Twardość granitu –  7 w skali Mosha – wysoka
 Wytrzymałość na ściskanie granitu – 135 – 260 MPa
 Wytrzymałość na zginanie granitu – 29 – 31 MPa
 Ścieralność granitu – 0,24 g/cm²
 Absorpcja wody granitu (nasiąkliwość granitu) – poniżej 0,18%
.∗    Mrozoodporność granitu – bardzo wysoka
Dystrybutor w Polsce: Ribra sk