Kamień polny

To kamień naturalny pozostawiony przez cofający się lądolód. Od niepamiętnych czasów stosowany w budownictwie. Chętnie stosowany ze względu na niską cenę (wynikającą z dobrej dostępności), odporność na wiele czynników niszczących, bogatą kolorystykę i strukturę. Ich wysokie walory estetyczne i trwałość powodują, że również obecnie chętnie wykorzystywane są w budownictwie. Dzięki nowoczesnym technikom kamień można bez problemu ciąć lub łupać (usługi takie oferuje wielu wykonawców z branży kamieniarskiej). Często używany jest do tworzenia ogrodzeń (murków), wykładania elewacji, podjazdów, schodów, chodników i alejek, wykańczania oczek wodnych, kominków czy grilli.