Łupek

Skała osadowa składająca się głównie z mułów, iłów oraz substancji pylastych, powstała na skutek procesów sedymentacyjnych zachodzących na dnie zbiorników wodnych. Dobra łupliwość sprawia, że łupki często wykorzystywane są jako materiał do produkcji dachówek, okładzin na elewacje oraz inne powierzchnie.